Βουλή - Ερωτήσεις

Ρύθμιση θέματος παιδαγωγικής επάρκειας πτυχιούχων οι οποίοι θα εργαστούν στην εκπαίδευση

30/07/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Είναι επιτακτική η ρύθμιση του ζητήματος της παιδαγωγικής επάρκειας εκείνων των πτυχιούχων οι οποίοι θα απασχοληθούν στην εκπαίδευση. Μετά από κάθε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς αποκαλύπτονται νομοθετικά και διοικητικά κενά στον καθορισμό των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων που αποδίδουν παιδαγωγική επάρκεια στους υποψηφίους. Ακολουθούν μακρόχρονες διαδικασίες ενστάσεων, ενώ στο παρελθόν έχουν συμβεί ακόμη και ανακλήσεις διορισμών, καθώς οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων αλλάζουν διαρκώς. Ως αποτέλεσμα, ανατρέπεται η ζωή κάποιων πολιτών που χάνουν ξαφνικά τον διορισμό τους, πληρώνοντας οι ίδιοι τα νομοθετικά και διοικητικά κενά του κράτους. Εν όψει και του επόμενου διαγωνισμού ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς σε λίγους μήνες, ερωτάται ο κ. υπουργός: 1.Πώς και πότε θα ρυθμίσει το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας των πτυχιούχων οι οποίοι θα απασχοληθούν στην εκπαίδευση; 2.Υπάρχει στη διάθεση του ΑΣΕΠ και κάθε ενδιαφερομένου κατάλογος με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που τα πτυχία τους παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια; Αν όχι, προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, στη σύνταξη σχετικού καταλόγου και πότε;

Απάντηση: