Βουλή - Ερωτήσεις

Σε κρίσιμο σημείο η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λόγω των παλινωδιών του ΥΠΑΙΘ στο θέμα των διαθεσιμοτήτων

10/04/2014
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Σε κρίσιμο σημείο η λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λόγω των παλινωδιών του ΥΠΑΙΘ στο θέμα των διαθεσιμοτήτων

Παρά την σαφή τοποθέτηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πως δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, αλλά αντίθετα υπάρχει ήδη σημαντική έλλειψη προσωπικού με αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, το Υπουργείο επιμένει σε κατάργηση κλάδων και πιθανή απόλυση εργαζομένων, μέσω της διαδικασίας της διαθεσιμότητας.


Στις 24 Μαΐου του 2014 εκπνέει το διάστημα των 8 μηνών, για τους εργαζόμενους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα βάσει της αριθμ.135211/Β2/23-09-2013 (ΦΕΚ 2384/τ.Β’/24-09-2013) κοινής Απόφασης των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.150539/Β2/15-10-2013 (ΦΕΚ 2601/τ.Β’/15-10-2013) κοινή Απόφαση.


Πιο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σαράντα οχτώ (48) εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα:


-    Επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων. Μία (1) θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων.

-    Τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.

-    Πέντε (5) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού − Λογιστικού.

-    Μία (1) θέση προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης.

-    Πέντε (5) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης.

-     Έξι (6) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.

-    Δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.

-    Πέντε (5) θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού


Στο παραπάνω πλαίσιο και παρά τις κατά καιρούς «δεσμεύσεις» του Υπουργείου, η κατάσταση παραμένει απολύτως ασαφής καθώς είναι τουλάχιστον αμφίβολο αν ισχύει και υπό ποιες προϋποθέσεις η λεγόμενη ενδοϊδρυματκή κινητικότητα, και αν προκύπτουν πράγματι κενές θέσεις καθώς φαίνεται ότι καταργούνται οι οργανικές θέσεις των ΙΔΑΧ που έκαναν αίτηση για ΕΕΔΙΠ.

Επειδή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως εξ άλλου και τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, έχει  πληγεί από τις εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές (δραματικές μειώσεις στον προϋπολογισμό, «κούρεμα» αποθεματικών,  διαθεσιμότητες κ.λπ.)


Επειδή ειδικότερα η διαθεσιμότητα και κατάργηση του κλάδου των φυλάκων δημιουργούν κρίσιμα προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Επειδή η Κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει την κινητικότητα με τους Οργανισμούς των Ιδρυμάτων, καθυστερώντας έντεχνα τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων, ενώ ήδη υπάρχουν τα Οργανογράμματα τα οποία αποτυπώνουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Πότε θα εκδοθούν οι νέες διαπιστωτικές πράξεις; Θα περιλαμβάνονται σε αυτές και οι καταργούμενοι κλάδοι;

2.    Θα υπάρξει καινούργια ΚΥΑ προκειμένου να αντιστοιχηθεί με τη νέα διαπιστωτική πράξη όσο αναφορά στον αριθμό των διαθεσίμων και το χρόνο της διαθεσιμότητάς τους;

3.    Θα μπορούν οι υπάλληλοι των καταργούμενων κλάδων να υποβάλουν αιτήσεις και σε ποιες κενές θέσεις του δημοσίου;

4.    Θα ισχύσει η εξαγγελία του Υπουργού για ενδοϊδρυματική κινητικότητα και πως θα εφαρμοστεί; Αν θα ισχύσει γιατί καταργούνται οι οργανικές των ΙΔΑΧ που έκαναν αίτηση για ΕΕΔΙΠ; Πως θα προκύψουν οι κενές θέσεις ώστε οι υπάλληλοι σε κινητικότητα να μπορούν να γυρίσουν στο ίδρυμα;

5.    Για ποιο λόγο η σύσταση του Οργανισμού έχει συνδεθεί με την κινητικότητα των διοικητικών υπαλλήλων, την στιγμή που τα Οργανογράμματα είναι αρμόδια να καθορίσουν τα κενά και τις ανάγκες των Ιδρυμάτων;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χρήστος Μαντάς

Τάσος Κουράκης

Θεανώ Φωτίου

 Γιάννης Αμανατίδης

 Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος Πάντζας

 Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Τζένη Βαμβακά

Παναγιώτα Δριτσέλη

Απόστολος Αλεξόπουλος

 

Απάντηση: 

Δείτε την  απάντηση εδώ: http://bit.ly/1kctvJj