Βουλή - Ερωτήσεις

Συγγραφή διδακτικού πακέτου για το μάθημα της Ιστορία της Έκτης (ΣΤ΄) τάξης του Δημοτικού

13/12/2007
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Συγγραφή διδακτικού πακέτου για το μάθημα της Ιστορία της Έκτης (ΣΤ΄) τάξης του Δημοτικού

Πρόσφατα η κυβέρνηση διέπραξε ένα σοβαρό θεσμικό και πολιτικό ολίσθημα αποσύροντας το μόνο εγκεκριμένο μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και αποκλείοντας τους εκπαιδευτικούς από την αξιολόγησή  του.
Η απόσυρση του βιβλίου φανερώνει έλλειψη σεβασμού σε νέους θεσμούς που λειτούργησαν με συστηματικότητα και συνέπεια (προκήρυξη διαγωνισμού, «τυφλή» κρίση και σταδιακή σε τρεις φάσεις αξιολόγηση μέχρι τη στιγμή της κυκλοφορίας των βιβλίων στα σχολεία και αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτικούς) και έγιναν σεβαστοί από τους θεσμικούς παράγοντες μέχρι τις εκλογές. Με την παράτυπη και εξωθεσμική απόσυρση του βιβλίου γίνεται αντιληπτό ότι τα εκπαιδευτικά πράγματα καθορίζονται από εξωθεσμικούς παράγοντες και λαϊκιστικές απαιτήσεις ενάντια στους θεσμούς.
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την πρόθεσή του να αναθέσει χωρίς διαγωνισμό σε νέα συγγραφική ομάδα τη συγγραφή του νέου βιβλίου Ιστορίας και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τα βιογραφικά τους. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ούτε ο φορέας ούτε τα κριτήρια αξιολόγησης.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Ποια είναι η απόφαση - γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την οποία επικαλείται για την απόσυρση του βιβλίου Ιστορίας της Έκτης  (ΣΤ' ) Δημοτικού; Παρακαλούμε να κατατεθεί  το σχετικό έγγραφο.
-Γιατί καταργούνται οι διαδικασίες κρίσης και αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων που υιοθετήθηκαν την προηγούμενη περίοδο κατά τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων;
-Γιατί επαναφέρει τη διαδικασία της ανάθεσης στη συγγραφή του βιβλίου της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού; Προτίθεται για όλα τα νέα βιβλία να επιστρέψει στο καθεστώς της ανάθεσης που ίσχυε κατά το παρελθόν, δηλαδή στην παραγγελία των σχολικών βιβλίων σε ομάδες που τελούσαν υπό τον έλεγχο της πολιτικής εξουσίας;
-Ποιος θα είναι ο φορέας αξιολόγησης του νέου βιβλίου και ποια τα κριτήρια αξιολόγησης;
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ