Βουλή - Ερωτήσεις

Υπολειτουργία του αντιφυματικού ιατρείου στο νομό Θεσσαλονίκης

07/10/2008
Προς: 
Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθν.Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Η ανίχνευση νέων περιστατικών φυματίωσης, η παρακολούθηση και θεραπεία τους και γενικά η πολιτική ελέγχου του νοσήματος αποτελούν σημαντική προτεραιότητα των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείτο έλεγχος , εκτός των άλλων ομάδων πληθυσμού , στους μαθητές των πρώτων τάξεων των δημοτικών σχολείων με τη δερμοαντίδραση Mantoux και σε περίπτωση θετικής αντίδρασης αντιφυματικός εμβολιασμός. Στο Νομό Θεσσαλονίκης τη διενέργεια του ελέγχου έχει αναλάβει το αντιφυματικό ιατρείο Θεσσαλονίκης που ανήκει διοικητικά στο Γ.Ν. Παπανικολάου. Εδώ και δύο χρόνια το αντιφυματικό ιατρείο εξαιτίας έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους αντιφυματικούς ελέγχους στο σύνολο των δημοτικών σχολείων του νομού. Το γεγονός ότι σταμάτησε ο αντιφυματικός έλεγχος στους μικρούς μαθητές , που αποτελούν ευπαθή ομάδα , αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα θα πάρει, για τη στελέχωση του αντιφυματικού ιατρείου Θεσσαλονίκης με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά για τον έλεγχο της νόσου και να πραγματοποιεί τους απαραίτητους αντιφυματικούς ελέγχους

Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Απάντηση: