Βουλή - Ερωτήσεις

Χωρίς διάλογο οι συγχωνεύσεις των εκπαιδευτικών μονάδων.

21/12/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:8116/21.12.2010

 Χωρίς διάλογο οι συγχωνεύσεις των εκπαιδευτικών μονάδων.

 
Στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως επακόλουθο της δραστικής μείωσης των κονδυλίων για την Παιδεία, το Υπουργείο προσανατολίζεται, εκτός από τη μείωση διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού και σε ένα σχέδιο εκτεταμένων συγχωνεύσεων των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων το οποίο θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα, αρχής γενομένης από τα ολιγοθέσια σχολεία της περιφέρειας.
 
Παράλληλα αναμένεται η κατάργηση δεκάδων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Εκπαίδευσης, Γραφεία Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η ενοποίηση των περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.
 
Επειδή  φέτος πραγματοποιήθηκαν οι λιγότεροι διορισμοί της τελευταίας δεκαετίας και εκτός από την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα,ουσιαστικά καταργούνται τα αθλητικά σχολεία, η Πρόσθετη και η Ενισχυτική Διδασκαλία και υπολειτουργούν τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Επειδή λόγω των περικοπών στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα δημιουργηθούν πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές, να αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο και να αυξηθούν τα ποσοστά της μαθητικής διαρροής.
Επειδή οι συνέπειες των μέτρων θα επιβαρύνουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιβαρυνθούν οικονομικά από τις μετακινήσεις.  
Επειδή η κατάργηση των μικρών σχολικών μονάδων θα έχει και κοινωνικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη εγκατάλειψη της περιφέρειας και τη μετακίνηση οικογενειών στα αστικά κέντρα, αναζητώντας καλύτερη πρόσβαση για την εκπαίδευση των παιδιών τους.
Επειδή η δημιουργία μεγάλων σχολικών κτιρίων έχει αποδειχθεί ότι δεν επιτελεί τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου, αλλά αντίθετα αποκλείει το σχολείο από την υπόλοιπη τοπική κοινωνία, και παράλληλα αποπροσωποποιούνται και οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών. 
Επειδή δεν πραγματοποιείται ουσιαστικός διάλογος με τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης με τους Δήμους, Αντινομαρχίες, Διευθύνσεις και άλλους κοινωνικούς φορείς.
Επειδή δεν έχει γίνει ουσιαστική αποτίμηση του προσφερθέντος έργου των γραφείων περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της προσφοράς τους στην Α/βάθμια και Β/θμια Εκπ/ση στα πλαίσια των καινοτόμων δράσεων και του ανοίγματος των σχολείων στην κοινωνία .
Επειδή η μεταφορά μαθητών κατά τη φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκε με πολλές δυσκολίες και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία καταδίκης της χώρας μας για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον τρόπο ανάθεσής της μεταφοράς σε πολλούς νομούς.
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
  1. Εκτός από την εξοικονόμηση κονδυλίων, ποιες είναι οι θετικές συνέπειες των μέτρων και τελικά θεωρεί ότι βαρύνουν περισσότερο από την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου;
 
  1. Με ποια άμεσα μέτρα θα αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια και τις απόψεις των τοπικών φορέων;
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
 

Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: