Βουλή - Ερωτήσεις

“Δημόσια έκταση στο Δ. Πανοράματος, δωρίζεται στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης”

25/02/2009
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ερώτηση

Ενώ το σκάνδαλο της μονής Βατοπεδίου είναι σε πλήρη εξέλιξη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση δασικής έκτασης 32 στρεμμάτων κατά κυριότητα στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Σκοπός της παραχώρησης είναι η ίδρυση Κέντρου Θεραπείας και Αποκαταστάσεως για άτομα ηλικιωμένα και άπορα, με φορέα κατασκευής-επίβλεψης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την κατά παρέκκλιση αύξηση των προβλεπομένων από το νόμο όρων δόμησης (ποσοστό κάλυψης και συντελεστή δόμησης)για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις, παρά τη σαφή αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πανοράματος (27/4/2008). Στις 26/11/08 εκδόθηκε η με αριθμό 1494 οικοδομική άδεια. Ακολούθησε η αποψίλωση της έκτασης στο σύνολο των 32 στρεμμάτων και όχι στην έκταση που προβλέπεται από το ποσοστό κάλυψης της οικοδομικής άδειας. Επίσης καταγγέλλεται το μπάζωμα παρακείμενου ρέματος με τα υλικά της αποψίλωσης, το οποίο παραδόξως έγινε με υπ’αριθ. 7/11263 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στις 11/10/2007. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η παραχώρηση «κατά κυριότητα»της συγκεκριμένης δημόσιας δασικής έκτασης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης; Ερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας για τη ανέγερση του Κέντρου Θεραπείας και Αποκαταστάσεως για άτομα ηλικιωμένα και άπορα; Σε ποίες διατάξεις νόμου βασίστηκε η κατά κυριότητα παραχώρηση για την ανέγερση του εκκλησιαστικού ιδρύματος, δεδομένου ότι στο άρθρο 13 παράγραφος 2β του νόμου 1734/87 δεν προβλέπεται η παραχώρηση δασικής έκτασης γι’ αυτή τη χρήση; Σε ποίες διατάξεις νόμου βασίστηκε η αύξηση των όρων δόμησης της έκτασης από τη Νομαρχία, αφού η πράξη αυτή εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της; Ποιοι φορείς ενέκριναν την αποψίλωση του συνόλου της έκτασης των 32 στρεμμάτων; Σε ποιες διατάξεις νόμου βασίστηκε η απόφαση της Νομαρχίας για το μπάζωμα του ρέματος, αφού αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας; Παρακαλούμε επίσης για την κατάθεση των παρακάτω στοιχείων: Το παραχωρητήριο της εν λόγω έκτασης στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης Την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης για την κατά παρέκκλιση αύξηση των όρων δόμησης της έκτασης Τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή του έργου Τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και Το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Αμμανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελία