Ομιλίες

Ομιλία Τάσου Κουράκη στη βουλή 9.4.2012 για τις τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας στη συζήτηση του νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

10/04/2012

 

Ομιλία Τάσου Κουράκη στη βουλή 9.4.2012 για τις τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας στη συζήτηση του νομοσχεδίου: «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, στις τροπολογίες του Υπουργείου Παιδείας, του κ. Μπαμπινιώτη. Καταρχήν, ήθελα να δηλώσω ότι χαιρόμαστε για τη διευκόλυνση που δίνεται στην κατηγορία των πολυτέκνων και όπως είπε η κυρία Υφυπουργός, η κ. Χριστοφιλοπούλου, θα υπάρξει ερμηνευτική εγκύκλιος. Θα θέλαμε να προσθέσουμε στις περιπτώσεις της εγκυκλίου -και ελπίζω να με ακούν οι υπεύθυνοι του Υπουργείου, καθώς αυτήν τη στιγμή δεν βρίσκονται στην Αίθουσα- και τους υποψήφιους που είναι τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, τις οποίες συνήθως ξεχνούμε, δηλαδή των άγαμων μητέρων ή αυτών που είναι χήρες, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια κατηγορία η οποία αδικείται μονίμως.
Σχετικά με τα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής και τη ρύθμιση που προτείνετε, όπως υπαινίχθηκε και ο κ. Καρτάλης, δεν καταλαβαίνουμε τη σπουδή με την οποία έρχεται αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν έχει γνωστοποιηθεί και δεν έχει συζητηθεί, κύριε Υπουργέ, με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη a priori για ιδρύματα που δίνουν παραδείγματος χάρη μόνο μεταπτυχιακούς και όχι προπτυχιακούς τίτλους. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και ενδεχομένως κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, καθώς τίθεται το ζήτημα της ισοτιμίας των βασικών πτυχίων, η οποία προϋποτίθεται σε περίπτωση αναγνώρισης ότι είναι ισότιμοι μεταπτυχιακοί τίτλοι εγχώριων και αλλοδαπών ιδρυμάτων. Με λίγα λόγια δεν θεωρούμε ότι ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα από την Αγγλία λόγου χάρη που έχει αποκτηθεί ύστερα από βασικές σπουδές σε ιδιωτικό κολλέγιο μη ισότιμο με το δικό μας ΑΕΙ, θα πρέπει να θεωρείται ισότιμο με το μεταπτυχιακό του αποφοίτου ελληνικού ΑΕΙ. Εμείς προτείνουμε, κύριε Υπουργέ, να αποσυρθεί αυτή η ρύθμιση, ώστε να ανοίξει ένας διάλογος με την ακαδημαϊκή κοινότητα και να δούμε εάν και εφόσον χρειάζεται και με ποιους όρους να γίνει μια τέτοια ρύθμιση.
Σχετικά με τη ρύθμιση που αναφέρεται στην τροπολογία του κυρίου Υπουργού, που διευκολύνεται μέσω της ρύθμισης αυτής η πρόσληψη προσωπικού σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμούμε ότι είναι μια ρύθμιση σε θετική κατεύθυνση και ότι όντως χρειαζόταν αυτή η διευκόλυνση γιατί εδώ και ενάμισι μήνα έχουν παγώσει όλα τα προγράμματα των ΑΕΙ λόγω υπερβολικής γραφειοκρατίας. Κατά την αντίληψή μας υπάρχει ένα θέμα ίσως με τη διατήρηση της υπουργικής απόφασης και της βεβαίωσης του αρμόδιου γενικού γραμματέα για κάθε πρόσληψη, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η τροπολογία είναι σε θετική κατεύθυνση.
Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς των ΕΣΠΑ νομίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει θα πρέπει να διορθωθεί. Ήδη, έχει κατατεθεί μια τροπολογία από συναδέλφους Βουλευτές στην οποία αναφέρεται ότι πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης β΄ επιπέδου, τα οποία είναι ενταγμένα σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσής τους. Εκεί είχαν συμμετάσχει συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πήραν μέρος στα προγράμματα, με βάση τα ισχύοντα στις προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις. Έρχεται, λοιπόν, μια νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση όπου λέει ότι ο μέγιστος δυνατός χρόνος παροχής υπηρεσιών κάθε εκπαιδευτικού ανά είδος έργου δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι ώρες, ότι η συνολική μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ και -το χειρότερο είναι- ότι η ισχύ της παρούσας να αρχίζει από τις 24/5/2011. Νομίζουμε ότι αν συμβεί και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η τροπολογία δεν θα βρεθεί κανένας συνάδελφος, ο οποίος να συμμετέχει στα προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, καθώς επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους συμμετέχουν στην επιμόρφωση των άλλων εκπαιδευτικών.
Τέλος, θα έλεγα ότι θα περιμέναμε από τον κ. Μπαμπινιώτη, να αναθεωρήσει την πολιτική που ίσχυε μέχρι να αναλάβει όσον αφορά το μάθημα Πολιτική και Δίκαιο.
Με άλλα λόγια αυτό το μάθημα σήμερα διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας υποχρεωτικό στη δευτέρα τάξη του γενικού λυκείου. Όμως με την Υπουργική Απόφαση 36799/2-4-2012, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες, με θέμα ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου, το μάθημα αυτό από υποχρεωτικό μετατράπηκε σε μάθημα κατεύθυνσης εναλλαγής, επιλογής δηλαδή, με το μάθημα Αρχές Φιλοσοφίας μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταργείται ως μάθημα υποχρεωτικής παιδείας και ως βασική συνταγματική επιταγή το μάθημα της Πολιτικής Κοινωνικής Παιδείας στο ΓΕΛ, δηλαδή το μάθημα Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς. Γνωρίζετε ότι είναι ένα μάθημα που δεν μπόρεσαν να το καταργήσουν από το 1914 ως σήμερα δεκάδες κυβερνήσεις όλου του πολιτικού φάσματος στην πολυτάραχη ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, με εξαίρεση το 1968 που το κατήργησε η δικτατορία.
Επειδή –και απευθυνόμαστε στον κύριο Υπουργό- η υπεράσπιση στη συνέχεια της ύπαρξης πολιτειακής και κοινωνικής παιδείας στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι ούτε κλαδικό θέμα ούτε ζήτημα διαφορετικών φιλοσοφιών εκπαίδευσης, αλλά είναι καίριο ζήτημα υπεράσπισης της δημοκρατίας και των συνταγματικών της θεσμών μέσα από τη γνώση και τη συνεχή καλλιέργεια της συμμετοχής σε αυτούς και επειδή είναι αδιανόητο ένας απόφοιτος λυκείου να μην έχει διδαχθεί μέσα από ένα υποχρεωτικό για όλους μάθημα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του κράτους, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του, τις υποχρεώσεις του, την απονομή της δικαιοσύνης στους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η Ελλάδα συμμετέχει, την οργάνωση μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε θέματα που παρεμπιπτόντως αποτελούν και αντικείμενο εξέτασης στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, θα λέγαμε και θα παρακαλούσαμε τον κύριο Υπουργό, στο διάστημα της θητείας που έχει μπροστά του, να επανεξετάσει το ζήτημα της κατάργησης του μαθήματος Πολιτική και Δίκαιο στο νέο λύκειο και να μεριμνήσει, ώστε να παραμείνει το μάθημα ως υποχρεωτικό, δηλαδή δύο ώρες ανά εβδομάδα στη δευτέρα τάξη του Γενικού Λυκείου ανεξαρτήτως κατεύθυνσης με στόχο την πολιτική διαπαιδαγώγηση των νέων.
Θεωρούμε ότι ο Υπουργός Παιδείας παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν αυτά τα οποία καταθέσαμε ως ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.