Αυγή

Νίκη!! έγινε ανάκληση της απόλυσης του Ντίνου Παλαιστίδη από τις εκδόσεις ΑΓΡΑ στις 8-3-2010- Το δελτίο τύπου του Τάσου Κουράκη

Ημερομηνία: 
24/02/2010

Κάθε απόλυση εργαζομένου είναι ακρωτηριασμός. Είναι η ακρότατη βία. Οι διαφορές δεν λύνονται με το δίκαιο της ιδιοκτησίας ούτε με το δίκαιο της εξουσίας. Οι διαφορές λύνονται από την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Syndicate content