Εμβολιασμός

Αδικαιολόγητη η ανάθεση σε ιδιώτη εκπόνησης μελέτης για κατάρτιση προτύπου.

22/02/2011
Προς: 
τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:11888/22.2.2011

Απάντηση: 

Μετ’ εμποδίων ο εμβολιασμός κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα

10/12/2009
Προς: 
τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Απάντηση: 

Syndicate content