Κυκλοφοριακό

Κίνδυνος για την ασφάλεια των πεζών στην οδό Λαγκαδά

27/11/2008
Προς: 
Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2008 ο Δήμος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, με το υπ’ αριθ. 4873 έγγραφό του, υπέβαλλε αίτημα προς το Διοικητή της IIIης ΤΑΞΥΠ για την αδειοδότηση εκτέλεσης εργασιών στην έξοδο της υπόγειας διάβασης της οδού Λαγκαδά, από την οδό Αρχ. Λητής προς την απέναντι πλευρά της οδού ,όπου βρίσκεται το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Η οδός Λαγκαδά είναι υπερτοπικής σημασίας και αποτελεί τη δυτική πύλη εισόδου της Θεσσαλονίκης.

Syndicate content