Πτυχιούχοι

Ρύθμιση θέματος παιδαγωγικής επάρκειας πτυχιούχων οι οποίοι θα εργαστούν στην εκπαίδευση

30/07/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Είναι επιτακτική η ρύθμιση του ζητήματος της παιδαγωγικής επάρκειας εκείνων των πτυχιούχων οι οποίοι θα απασχοληθούν στην εκπαίδευση. Μετά από κάθε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς αποκαλύπτονται νομοθετικά και διοικητικά κενά στον καθορισμό των πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων που αποδίδουν παιδαγωγική επάρκεια στους υποψηφίους. Ακολουθούν μακρόχρονες διαδικασίες ενστάσεων, ενώ στο παρελθόν έχουν συμβεί ακόμη και ανακλήσεις διορισμών, καθώς οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων αλλάζουν διαρκώς.

Απάντηση: 

Syndicate content