Αλλοδαποί

Η μη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποιητικού ελληνομάθειας οδηγεί καθημερινά σε αδιέξοδο χιλιάδες αλλοδαπούς.

17/01/2012
Προς: 
τους κ. Υπουργούς ΠΔΒΜΘ, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 4547/17.1.2012

Η μη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποιητικού ελληνομάθειας οδηγεί καθημερινά σε αδιέξοδο χιλιάδες αλλοδαπούς.

Εκτός ΑΕΙ και ΤΕΙ ωθεί τους αλλοδαπούς απόφοιτους των ελληνικών σχολείων η κυβέρνηση.

18/05/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Syndicate content