Διαθεσιμότητα

Να δοθεί άμεση λύση για την απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας

12/03/2014
Προς: 
τους Υπουργούς: - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας - Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6912/12.3.2014

 

Να δοθεί άμεση λύση για την απορρόφηση όλων των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/NmsNwc

Syndicate content