ΕΡΤ

Στον «αέρα» χρηματοδοτήσεις ανεξάρτητων δημιουργών από την ΕΡΤ

09/04/2014
Προς: 
τους Υπουργούς Οικονομικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:7631/9.4.2014

Στον «αέρα» χρηματοδοτήσεις ανεξάρτητων δημιουργών από την ΕΡΤ

Με το απότομο και ξαφνικό κλείσιμο της ΕΡΤ  έμειναν στον αέρα οφειλές προς τους δημιουργούς και τους συντελεστές του κινηματογράφου.

Απάντηση: 

Δείτε την  απάντηση εδώ: http://bit.ly/1gh5zmH

Ερώτηση και Α.Κ.Ε. : Αμείλικτα ερωτήματα που σωρεύονται μετά το /μαύρο/ στην ΕΡΤ

29/08/2013
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς: – Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:146/1068/29.8.2013

ΑΜΕΊΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΩΡΕΎΟΝΤΑΙ ΜΕΤΆ ΤΟ «ΜΑΎΡΟ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Απάντηση: 

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της ερώτησης εδώ: http://bit.ly/1btV7aq 

Syndicate content