Εξετάσεις

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

06/03/2012
Προς: 
ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

«Κατάργηση των Εξεταστικών Κέντρων Μακρύ Γιαλού και Τζερμιάδων»

11/01/2012
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:4324/11.1.2012

«Κατάργηση των Εξεταστικών Κέντρων Μακρύ Γιαλού και Τζερμιάδων»

Syndicate content