Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών που διαφημίζονται ως ιδιωτικά πανεπιστήμια.

11/10/2007
Προς: 
Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης

Σύσταση απήυθυνε χθες ο Συνήγορος του Καταναλωτή στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ώστε να αποφεύγονται ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες στις διαφημίσεις τους, που παρουσιάζουν αυτά τα Εργαστήρια ως ΄ιδιωτικά πανεπιστήμια΄. Αφορμή για την έκδοση αυτής της Σύστασης ήταν η διαπίστωση, ύστερα από εκτεταμένη έρευνα της Αρχής, ότι μέσω των διαφημίσεων αυτών αποσιωπάται το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας τους ως αδιαβάθμητων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που προσφέρουν κατάρτιση.

Syndicate content