Εφεδρεία

Η εφεδρεία διαλύει και τη Δημόσια Παιδεία

Ημερομηνία: 
28/11/2011

Η εφεδρεία διαλύει και τη Δημόσια Παιδεία
Ο εξαναγκασμός χιλιάδων υπαλλήλων του δημοσίων τομέα σε ουσιαστική απόλυση, λίγα χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση, δεν είναι μόνον κοινωνικά ανάλγητος, αλλά διαλύει επιπλέον και δεκάδες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και τομείς που υποτίθεται ότι εξαιρούνται της εφεδρείας, όπως η δημόσια Παιδεία. Η αναστολή της λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που ήδη αποφασίστηκε από τη Σύγκλητό του, επειδή με την εφαρμογή της εφεδρείας δεν έχει πλέον επαρκές προσωπικό, είναι ενδεικτική.

Syndicate content