Ιθαγένεια

Πενιχρά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νόμου περί ιθαγένειας

13/03/2012
Προς: 
το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Ομιλία του Τάσου Κουράκη στη βουλή στη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις».

10/03/2010

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Καταρχήν, θέλω να πω ότι το σχέδιο νόμου μας βρίσκει επί της αρχής σύμφωνους, καθ’ ότι πηγαίνει προς την κατεύθυνση –και θα το πούμε πολύ ωμά, θα διαμαρτυρηθεί βέβαια ο λαός- να αλλάξει αυτό που είναι ο ελληνικός λαός. Προφανώς, κάνει αυτό.

Syndicate content