Κατάρτιση

Ερώτηση και Α.Κ.Ε.: Σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

06/06/2013
Προς: 
τουςκ.κ.Υπουργούς: 1. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Εσωτερικών 3. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &Πρόνοιας

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:1139/11498/6.6.2013

 

Σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1fcw8HE 

Syndicate content