Κεραία

Αυθαίρετη εγκατάσταση και λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας πλησίον συγκροτήματος σχολικών κτιρίων

19/01/2010
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς: • Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων • Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής • Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων • Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Απάντηση: 

 

 

 

Syndicate content