Μετάταξη

Μετατάξεις εκπαιδευτικών

03/12/2013
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:4520/3.12.2013

Μετατάξεις εκπαιδευτικών

1. Όπως γνωρίζετε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 11-7-2013 και με την πράξη 18/11-7-2013 έγιναν δεκτές οι εμπρόθεσμες αιτήσεις που υπέβαλαν για μετάταξη, μεταξύ άλλων, έντεκα εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ για τον κλάδο ΤΕ. Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου όμως δεν προωθήθηκαν έγκαιρα για δημοσίευση οι μετατάξεις αυτές, με αποτέλεσμα ένδεκα ημέρες μετά, ξαφνικά χωρίς καμία αξιολόγηση και χωρίς να ληφθεί υπόψη το ανώτερο πτυχίο τους σε μη καταργούμενο κλάδο, να τεθούν σε διαθεσιμότητα με το ν.

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1eYxKEE

Syndicate content