Νηπιαγωγοί

Αναπληρωτές Νηπιαγωγοί

21/10/2013
Προς: 
τους Υπουργούς · Παιδείας & Θρησκευμάτων · Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων · Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2932/21.10.2013

Αναπληρωτές Νηπιαγωγοί

Όσον αφορά στους αναπληρωτές νηπιαγωγούς παρατηρήθηκε το γεγονός ότι Διευθύνσεις Π.

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/IorFWa 

Syndicate content