Φυσική αγωγή

Άλυτο εξακολουθεί να μένει το θέμα του διορισμού των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 φυσικής αγωγής με βάση τον πίνακα διοριστέων του τριανταμήνου.

27/07/2012
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:27.7.2012/471
 
 
Άλυτο εξακολουθεί να μένει το θέμα του διορισμού των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 φυσικής αγωγής με βάση τον πίνακα διοριστέων του τριανταμήνου.

Syndicate content