Βουλή - Ερωτήσεις

Έκπτωση του μοναδικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο ν. Καρδίτσας σε λυκειακές τάξεις

17/06/2010
Προς: 
την Υπουργό -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:11785/17-6-2010
 
 
Έκπτωση του μοναδικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο ν. Καρδίτσας σε λυκειακές τάξεις
 
Μπορεί ο σεισμός του 1953 να άφησε άθικτο το κτίριο που στεγάζεται το μοναδικό Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, όμως το 2010, το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε αγαστή συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κατάφεραν και “γκρέμισαν” το σχολείο, υποβιβάζοντάς το σε Λυκειακές Τάξεις, παρακάμπτοντας και αγνοώντας τα συλλογικά όργανα και τις διαδικασίες, που νόμοι του κράτους προβλέπουν.
Οι αντιφάσεις που διέπουν την απάντηση της υφυπουργού (2-6-2010) με αυτή –με προγενέστερη ημερομηνία (5-5-2010)- της Περιφερειακής Διευθύντριας Θεσσαλίας, αλλά και οι αοριστίες που αναφέρονται στο δεύτερο έγγραφο, προκαλούν έκπληξη αλλά και ερωτηματικά για το αν και κατά πόσο τα δύο όργανα, Διεύθυνση και υπουργείο, εν τέλει συνεργάζονται ή όχι.
Η υφυπουργός ισχυρίζεται ότι «το σχολείο μετατράπηκε σε Λυκειακές Τάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 1566/85, που προβλέπει ότι “μπορεί Γενικά Λύκεια με μαθητές λιγότερους από πενήντα (50) να μετατρέπονται σε τάξεις Λυκείου και να προσαρτώνται στο αντίστοιχο Γυμνάσιο” και την αριθμ. 1090/22-2-10 πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας». Όμως ο αριθμός μαθητών του εν λόγω σχολείου σαφώς υπερβαίνει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της μονάδας τους 50, καθώς το μαθητικό δυναμικό ανέρχεται στους 100 εγγεγραμμένους, εκ των οποίων οι 78 θα συμμετείχαν και στις πανελλαδικές και η Περ/κη Διεύθυνση το γνώριζε.
Η δε περ/κή διευθύντρια, επικαλείται την τήρηση όλων «των νομίμων διαδικασιών της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν.3475/06», ήτοι ότι για τις συγχωνεύσεις, ιδρύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων «γνωμοδοτεί το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας. Σε περίπτωση που το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της σχετικής πρότασης, οι προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985», που αφορούν στις νομαρχιακές και δημοτικές επιτροπές παιδείας. Όμως, τόσο ο νομάρχης με επίσημο έγγραφό του προς την υφυπουργό αλλά και κοινοποίηση στην Περ/κη Διεύθυνση , αρνείται ότι ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Ν.Σ., ενώ αντίστοιχα αρνούνται ότι έτυχαν της οιασδήποτε ενημέρωσης η Δημοτική Αρχή και η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Αντίστοιχα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας αρνήθηκε ότι είχε ενημέρωση ή ότι είχε κάνει πρόταση έκπτωσης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Το Εσπερινό Λύκειο Καρδίτσας εξυπηρετεί ως επί το πλείστον εργαζομένους, που δεν είχαν την ευκαιρία ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας φοίτησης, οι οποίοι όμως άδραξαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το μορφωτικό τους “οπλοστάσιο” και να διεκδικήσουν το μέλλον.
Δεδομένου ότι το υπουργείο, κάνοντας χρήση του επιχειρήματος του ΔΝΤ και μιλώντας για “κατασπατάληση δημοσίου χρήματος”, με μια λογιστική αντίληψη εξοικονόμησης ελαχίστων πόρων, αφαιρεί το αναφαίρετο δικαίωμα σε δεκάδες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ευαγγελίζεται τη «δια βίου μάθηση».
Δεδομένου ότι η ηγεσία του υπουργείου προφανώς ξέχασε ότι το «νέο σχολείο» που υποσχόταν, θα είχε στόχο για το μαθητή «τη δική του μόρφωση, τη δική του πνευματική ανέλιξη, τη δική του προοπτική για την ζωή», εκτός κι αν θεωρεί τους μαθητές του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Καρδίτσας Β’ διαλογής.
Επειδή είναι γνωστό ότι οι πολιτικοοικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν και τις μορφωτικές ανισότητες, ενώ το ζητούμενο είναι μια κοινωνία που θα είναι σε θέση να κατανείμει ισότιμα στα μέλη της τα οφέλη της γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Βάσει των προαναφερθέντων,
ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
-        Κρίνει ως νόμιμη την απόφαση να εκπέσει το Λύκειο σε Λυκειακές Τάξεις, χωρίς να πληρούται το αριθμητικό κριτήριο και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση, όπως οι Ν. 1566/85 και 3475/06 σαφώς προβλέπουν;
-        Θα αναστείλει προσωρινά την απόφασή της, σε ό,τι αφορά στο Εσπερινό ΓΕΛ Καρδίτσας, ώστε να υπάρξει χρόνος να διαβουλευτούν και να γνωμοδοτήσουν τα αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στοιχεία και νόμους;
-        Εάν τα όργανα γνωμοδοτήσουν αρνητικά στην έκπτωση του σχολείου, θα ανακαλέσει την αρχική της απόφαση;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
Ηρώ Διώτη
 
 
Τάσος Κουράκης

Απάντηση: