Βουλή - Ερωτήσεις

Αγνοούνται κατάφωρα οι κυβερνητικές υποχρεώσεις προς χιλιάδες εκπαιδευτικούς με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους διορισμούς.

21/04/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:9111/21.4.2010
 
 
Αγνοούνται κατάφωρα οι  κυβερνητικές υποχρεώσεις προς χιλιάδες   εκπαιδευτικούς με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους διορισμούς.
 
Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών αγνοεί τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης προς χιλιάδες εκπαιδευτικούς, που με βάση το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο δικαίως προσδοκούν το διορισμό τους.
Κραυγαλέα είναι η περίπτωση που αφορά τις προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008 (ΦΕΚ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 515/08-10-2008 και ΦΕΚ 516/08-10-2008, αντιστοίχως) του οποίου τα οριστικά αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ630/2009, Γ571/2009, Γ555/2009, Γ647/2009, Γ715/2009, Γ 839/2009 καιΓ874/2009οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν διοριστέοι πρέπει να διορισθούν πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011, δηλαδή εντός του χρονικού ορίζοντα διορισμού που ρητά προέβλεπαν οι ανωτέρω προκηρύξεις.
Υπάρχουν επίσης οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών που με βάση το νόμο 3255/2004 που καθιερώνει την ποσόστωση μεταξύ των προσλαμβανομένων εκπαιδευτικών πρέπει να διορίζονται σε ποσοστό 40% των ετήσιων προσλήψεων. Με βάση τον ίδιο νόμο πρέπει να διορίζονται κατά προτεραιότητα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα που είτε είναι ανήλικα, είτε υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν. Με το νόμο 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α΄) ορίζεται ότι διορίζονται κατά συγκεκριμένο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί που την 30/6/2008 συμπλήρωσαν προϋπηρεσία 30 μηνών, ενώ με βάση τον ίδιο νόμο εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ διορίζονται από το σχολικό έτος 200-2009, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας τους. 
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
1) Δεδομένων των τεράστιων εκπαιδευτικών κενών που ήδη υπάρχουν, πως μπορεί σήμερα η κυβέρνηση να μιλά για μείωση των προσλήψεων 17000 αναπληρωτών και ωρομισθίων;
2) Πως θα διορισθούν τόσο οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί ως διοριστέοι, εντός του χρονικού ορίζοντα που προέβλεπαν οι συγκεκριμένες προκηρύξεις, όσο και όσοι ανήκουν στις άλλες 4 κατηγορίες τους οποίους η κυβέρνηση έχει άμεση νομική, πολιτική και ηθική υποχρέωση να διορίσει;
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: