Βουλή - Ερωτήσεις

Αποσπάσεις των αναπληρωτών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Ομοσπονδιακών Προπονητών

12/10/2012
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση

Αποσπάσεις των αναπληρωτών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Ομοσπονδιακών Προπονητών

 Σύμφωνα με το ΦΕΚ 885 Τ.Β 18.07.2010 άρθρο 1 παρ. 2, σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα παρέχονται διευκολύνσεις στη χορήγηση αδειών απουσίας από την υπηρεσία τους για συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αθλητικούς αγώνες, καθώς και για την μετακίνηση,  απόσπαση ή μετάθεσή τους σε υπηρεσία, ώστε να διευκολύνεται η αθλητική τους δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3057/2002 «στις περιπτώσεις των μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), οι αποσπάσεις τους ως Ομοσπονδιακών Προπονητών  γίνονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Πολιτισμού & Τουρισμού και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους προπονητές Ε.Α.ΟΜ., ΑμεΑ και Ε.Ο.Α. Κωφών (Κ.Υ.Α)».

Στις αντίστοιχες περιπτώσεις αναπληρωτών δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο, ενώ παράλληλα ισχύει η ποινή - τιμωρία των δύο ετών σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα.

Επειδή ο αθλητισμός είναι ένα πολυλειτουργικό κοινωνικό φαινόμενο και  η Πολιτεία οφείλει να παρέχει στις Αθλητικές Ομοσπονδίες ουσιαστική οικονομική, οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη του επιτελικού ρόλου  για την ανάπτυξη των αθλημάτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, προκειμένου και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τους μόνιμους, για την  διευκόλυνση του έργου των εθνικών ομάδων και των σχολείων;

2.    Προτίθεται, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα απόσπασης ή μετακίνησης την τρέχουσα σχολική χρονιά, να μην αφαιρείται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για αναπληρωτή τα επόμενα δύο χρόνια;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Τάσος Κουράκης

Παναγιώτα Δριτσέλη

Γιάννης Αμανατίδης

Τζένη Βαμβακά

Μαρία Διακάκη