Βουλή - Ερωτήσεις

Διαλυμένες οι κρατικές δομές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες. Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

25/02/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6669/25.2.2010
 
Διαλυμένες οι κρατικές δομές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες. Απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί απαραίτητο όρο για να αποκτήσουν οι μετανάστες την "άδεια επί μακρόν διαμένοντος". Αλλά και για να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα και ιθαγένεια, το σημερινό νομοσχέδιο προβλέπει πως πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Παρ΄ όλα αυτά, ακόμη και αυτές οι υποτυπώδεις κρατικές δομές για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, είναι υπό διάλυση.
Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, και δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ανταπόκριση των μεταναστών στις αυστηρές προϋποθέσεις της απόκτησης Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας, σήμερα μόλις 130 άτομα έχουν την "άδεια επί μακρόν διαμένοντος".
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες, ακόμη και υποτυπώδεις δομές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας, όπως το πρόγραμμα "ΟΔΥΣΣΕΑΣ για την Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό ", έχουν πάψει να λειτουργούν από το Σεπτέμβρη του 2009. Δεν υπάρχει διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών και υπευθύνων εκπαίδευσης για τα μαθήματα, ενώ καθυστερεί δραματικά η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, που χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο διάστημα αυτό καμία εξέταση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας δεν διεξήχθη, με αποτέλεσμα εκατοντάδες μετανάστες να βρίσκονται μετέωροι, μένοντας αποκλεισμένοι από τη διαδικασία απόκτησης της άδειας του «επί μακρόν διαμένοντος». Οι δε εργαζόμενοι στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων μένουν απλήρωτοι εδώ και ένα χρόνο, ενώ το υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να μην δίνει λύση στο πρόβλημα, οδηγώντας σε διάλυση τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) που υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Κατόπιν τούτων ερωτάται η κ. Υπουργός
1)    Με δεδομένη την ανυπαρξία ουσιαστικών δομών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τη διάλυση ακόμη και αυτών των υποτυπωδών υπαρχουσών κρατικών δομών, πώς οι μετανάστες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα τεστ γλώσσας και ιστορίας, που προβλέπει το τωρινό νομοσχέδιο αλλά και το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο;
2)    Ποια μέτρα προτίθεται να  λάβει η κυβέρνηση, ώστε να επαναλειτουργήσουν οι ήδη υπάρχουσες δομές εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, αλλά και να δημιουργηθούν νέες, ικανές να καλύψουν τις αυξανόμενες, λόγω του νομοσχεδίου περί ιθαγένειας, ανάγκες;
 
                                             Ο ερωτών  βουλευτής
                                           
                                              Τάσος Κουράκης
 

 

Απάντηση: