Βουλή - Ερωτήσεις

Διορισμός των διοριστέων / αδιορίστων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 (60%/40%) που εκκρεμεί τα τελευταία χρόνια

28/05/2013
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:11071/28.5.2013

Διορισμός των διοριστέων / αδιορίστων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 (60%/40%) που εκκρεμεί τα τελευταία χρόνια

Με τις προκηρύξεις 2Π, 3Π, 4Π και 5Π 2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός του ΑΣΕΠ προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως προέβλεπαν οι  σχετικές προκηρύξεις και σύμφωνα με τον νόμο 3255/2004 οι μισοί επιτυχόντες του διαγωνισμού διορίστηκαν με σειρά επιτυχίας κατά το σχολικό έτος 2009-2010 με την οριζόμενη αναλογία κατά 60% από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και κατά 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία, ενώ οι υπόλοιποι ανέμεναν την απορρόφησή τους κατά το σχολικό έτος 2010-2011.

Με τον νόμο 3848/2010, με την επίκληση έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών, προβλεπόταν η δημιουργία μεταβατικής περιόδου και η μετάθεση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμών με καταληκτική ημερομηνία το σχολικό έτος 2011-2012.  Ωστόσο, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου,  οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ του 2008, με βάση τους πίνακες του 60%-40%, παραμένουν μέχρι και σήμερα αδιόριστοι.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να επιδεικνύει συνέπεια στις πράξεις της,

Επειδή δεν είναι δυνατόν να παραμένουν όμηροι του Υπουργείου περίπου 790 διοριστέοι εκπαιδευτικοί,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Πότε προτίθεται να προχωρήσει στο διορισμό των εν λόγω διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ 2008 (60%-40%);

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Τάσος Κουράκης

 

Τζένη Βαμβακά

 

Γιώργος Πάντζας

 

Έφη Γεωργοπούλου

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1iSnOBV