Βουλή - Ερωτήσεις

Εξαπάτηση των υπό διορισμό γυμναστών με βάση τον πίνακα του τριανταμήνου.

18/05/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:16482/18.5.2011
 
 
Εξαπάτηση των υπό διορισμό γυμναστών με βάση τον πίνακα του τριανταμήνου.
 
Σύμφωνα με τον νόμο 3687/2008, άρθρο 5, παρ.1, οριζόταν πως όσοι εκπαιδευτικοί είχαν συμπληρώσει προϋπηρεσία 30 μηνών μέχρι τις 30/06/2008, θα έπρεπε να διοριστούν «από το σχολικό έτος 2008-2009, και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζονταν κατ’ έτος στο 1/5 του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών». Με βάση τον νόμο αυτό, από τους συνολικά 1054 γυμναστές που υπήρχαν συνολικά μέσα στον πίνακα του 30μήνου , έχουν κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια διοριστεί οι 774 και παραμένουν στον πίνακα 280 αδιόριστοι γυμναστές. Από τις άλλες ειδικότητες έχει μείνει ελάχιστος αριθμός αδιόριστων εκπαιδευτικών.
Με την ψήφιση του νόμου 3848/2010, στα άρθρα 8 και 9 προβλέπεται πως μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στον πίνακα του 30μηνου διορίζονται επιπλέον εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά αναβάλλεται επ’ αόριστον ο διορισμός των ανθρώπων αυτών. Πρόκειται δε για μία πρωτοφανή πρακτική από την πλευρά της κυβέρνησης, αφού ένας κλειστός ονομαστικός πίνακας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διορισμού καταργείται τη στιγμή που όχι μόνο ήταν σε ισχύ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των εγγεγραμμένων σε αυτόν έχει ήδη διοριστεί.
 Η άρνηση της πολιτείας να σταθεί συνεπής στις υποχρεώσεις της, γίνεται ακόμη πιο προκλητική, καθώς τα γεγονότα αποδεικνύουν στην πράξη πως εκπαιδευτικές ανάγκες όχι μόνο υπήρχαν αλλά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Για παράδειγμα, για να στελεχωθούν τα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία προσλήφθηκαν 200 περίπου γυμναστές ως αναπληρωτές, καθώς και πολύ ωρομίσθιοι. Ωστόσο είναι σαφές πως όταν εφαρμόζεται το πρόγραμμα των 800 ολοήμερων σχολείων με σκοπό μάλιστα την παγίωση και την επέκταση του, τότε θα πρέπει η στελέχωση των σχολείων αυτών να γίνεται με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επειδή, η πολιτεία οφείλει να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της
Επειδή η κυβέρνηση, στο όνομα της σκληρής αντικοινωνικής λιτότητας που εφαρμόζει κατά των πολιτών και των εργαζομένων, δεν επιτρέπεται να νομοθετεί ανατρέποντας κάθε έννοια λογικής, δικαίου και ηθικής  
Ερωτάται η κ. Υπουργός,
1)      Προτίθεται να προχωρήσει στην εξ’ ολοκλήρου απορρόφηση των εναπομεινάντων αδιόριστων γυμναστών στον πίνακα του 30μηνου;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος  Κουράκης.

 

Απάντηση: