Βουλή - Ερωτήσεις

Επίκαιρη Ερώτηση: Στη τύχη του έχει αφεθεί από την κυβέρνηση το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό της Ειδικής Αγωγής, που υφίσταται ανισότιμη αντιμετώπιση σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό

04/03/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Επίκαιρη Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:667/4.3.2011

 
 
Στη τύχη του έχει αφεθεί από την κυβέρνηση το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό της Ειδικής Αγωγής, που υφίσταται ανισότιμη αντιμετώπιση σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό
Χρονίζει αδικαιολόγητα η ανισότιμη αντιμετώπιση με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π) της  Ειδικής Αγωγής σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
Το Ε.Ε.Π. δεν έχει κανένα κίνητρο προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης, μιας και δεν του δίδεται η δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Δεν έχει Παιδαγωγική και Επιστημονική Καθοδήγηση, αφού ακόμη δεν έχουν συσταθεί θέσεις Συμβούλων Ειδικοτήτων όπως προβλέπει ο ν. 3699/08 και ούτε έχει στελεχωθεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συμμετοχής του Ε.Ε.Π σε προγράμματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, Δια Βίου Επιμόρφωσης, Επιμόρφωσης ΤΠΕ(Η/Υ), δυνατότητα την οποία έχουν οι υπόλοιποι Εκπαιδευτικοί.
Οι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, αν και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, όσον αφορά στη διαδικασία μονιμοποίησης και μοριοδότησής τους σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.
Το Ε.Β.Π δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα (υπηρεσιακά, μισθολογικά), σε σχέση με τους υπόλοιπους Εκπαιδευτικούς ΔΕ.
Και όλα αυτά ενώ τα σχετικά οργανικά κενά στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ της χώρας αφορούν σε 60 Ψυχολόγους, 67 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 65 Εργοθεραπευτές, 58 Λογοθεραπευτές, 27 Φυσικοθ/τές, 22 Σχολ. Νοσηλευτές, 106 άτομα Ειδ. Βοηθ. Προς. Συνολικά 405 εκπαιδευτικοί.
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
1) Προτίθεται έστω και τώρα να κατοχυρώσει με νομοθετική ρύθμιση την ισότιμη μεταχείριση του Ειδικού και Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ειδικής Αγωγής μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα; Αν ναι, σε ποιο σχέδιο νόμου;
2) Προτίθεται να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για τους συμβασιούχους στην Ειδική Αγωγή που να προστατεύει τα εργασιακά τους δικαιώματα(ενιαίος πίνακας, ποσόστωση σε μελλοντική προκήρυξη) και να προχωρήσει άμεσα, μέσω ρύθμισης τρόπου πρόσληψης σε μόνιμους διορισμούς Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού;
 
                                         Ο ερωτών βουλευτής
 
                                         Αναστάσιος Κουράκης 

 

Απάντηση: 

Το λόγο έχει ο κ. Κουράκης, για να παρουσιάσει την ερώτησή του.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η ερώτηση που έχουμε φέρει, για να πάρουμε μια απάντηση από το Υπουργείο αφορά το κομμάτι εκείνο των μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γνωρίζουμε ότι από το 1987 έχει θεσμοθετηθεί το προσωπικό που εξυπηρετεί τα παιδιά αυτά να υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου. Ουσιαστικά κατανέμεται σε δύο μεγάλες ομάδες: στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Αξιολόγησης. Αφορά μια πολύ μεγάλη κατηγορία με πολλές ειδικότητες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, παιδοψυχιάτρων, σχολικών νοσηλευτών, μουσικοθεραπευτών, ειδικών στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και κινητικότητας τυφλών, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και πάρα πολλές άλλες. Πλην όμως, ενώ αυτό το προσωπικό εξυπηρετεί πέρα από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, και πολλές άλλες αρμοδιότητες, όπως είναι η δυνατότητα εκπαίδευσής τους για κοινωνική επανένταξη, η στήριξη των οικογενειών τους, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας για πλήρη αποδοχή και ενσωμάτωση, ενώ επιτελεί, δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό και όχι μόνο έργο, η αντιμετώπιση μέχρι στιγμής από πλευράς πολιτείας δεν είναι ισότιμη.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αίτημα διαρκές, το οποίο κάθε φορά παίρνει μια υπόσχεση. Γιατί, ενώ όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί επιτελούν το ίδιο έργο ή θα έλεγα και δυσκολότερο, δηλαδή με δυσκολότερες συνθήκες και πιο εξειδικευμένα προσόντα, δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση όσον αφορά την εξέλιξη και όχι μόνο, την πρόσληψη και την επιμόρφωση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
Κλείνω με την εξής ερώτηση. Έστω και τώρα στο υπό μελέτη και υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τα ζητήματα της εκπαίδευσης προβλέπεται ή θα προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση για την ισότιμη μεταχείριση του ειδικού αλλά και βοηθητικού εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα; Επίσης, προτίθεται να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για τους συμβασιούχους στην ειδική αγωγή που να προστατεύει τα εργασιακά τους δικαιώματα γύρω απ’ αυτό το ζήτημα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον ερωτώντα Βουλευτή κ. Κουράκη.
Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κύριε συνάδελφε, πραγματικά η ερώτησή σας θέτει ένα ζήτημα υπαρκτό και ουσιαστικό.
Θέλω εδώ να διευκρινίσω ότι το πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με την κατά κάποιο τρόπο άνιση μεταχείριση αυτού του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, προέκυψε από μια σειρά ρυθμίσεων αρχής γενομένης από το ν.3689/2008 που προέβλεψε διαφορετικές ρυθμίσεις και κατένειμε το προσωπικό σε εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 16 και σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 17. Ήρθε μετά μια υπουργική απόφαση του 2007, η 27922/Γ612 για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, όπου εκεί έγινε χειρότερο το πρόβλημα, γιατί είχαν έναν επιπλέον διαχωρισμό. Στους μεν ψυχολόγους του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς ανατέθηκαν μόνο καθήκοντα, ενώ στους εκπαιδευτικούς είχαν ανατεθεί και αρμοδιότητες και καθήκοντα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε ήρθε μετά ο ν.3554/2007 που ρύθμισε στο άρθρο 1 τα επιδόματα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διατύπωση του νόμου αυτού δεν φαίνεται να τα περιλαμβάνει. Και εδώ είναι το πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει και άλλη φορά και το έχετε επισημάνει και εσείς στη Βουλή με ομιλία σας, νομίζω στο προηγούμενο νομοσχέδιο.
Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να φέρουμε μια ρύθμιση στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω στις επόμενες μέρες οδεύει προς την ΚΕΝΕ, άρα θα το έχουμε σύντομα. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Πιστεύω ότι και στη Βουλή θα υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου του 2008 και να καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Βεβαίως και για το ειδικό βοηθητικό προσωπικό που κάνει πολύ σημαντική δουλειά για την καθημερινή διαβίωση και τη λειτουργική διευκόλυνση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με αναπηρίες εδώ έχουμε μια ρύθμιση όπου καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μείνουμε στις ρυθμίσεις αυτές. Θεωρούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε κατ’ ουσίαν στο νομοσχέδιο για την ειδική αγωγή που θα ακολουθήσει, το ρόλο αυτών των ανθρώπων που είναι ευρύτερα εκπαιδευτικός. Δηλαδή, μπορεί στο καθαρά διδακτικό έργο να μετέχουν οι ειδικοί δάσκαλοι και καθηγητές, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του ψυχολόγου, του κοινωνικού λειτουργού και θα πούμε εν τη ευρεία εννοία ότι αυτός ο ρόλος είναι εκπαιδευτικός. Χρειάζεται συζήτηση και μια νέα ουσιαστική ρύθμιση στο νόμο για την ειδική αγωγή που θα φέρουμε. Θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να το ρυθμίσουμε. Όμως, με τη ρύθμιση αυτή νομίζω ότι απαντούμε άμεσα στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
Θα ήθελα να πω και άλλα πράγματα, κυρία Πρόεδρε, αλλά επιφυλάσσομαι στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό.
Κύριε Κουράκη, έχετε το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ (Ζ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ την κυρία Υφυπουργό για ό,τι είπε.
Απ’ ό,τι κατάλαβα, είναι διατεθειμένη –και το Υπουργείο βεβαίως- να προχωρήσει σε μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα ήθελα στη δευτερολογία της, αν είναι δυνατόν, να τοποθετηθεί με έναν ρητό τρόπο εάν με την τροπολογία που θα έρθει στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο θα διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τα εξής σημεία: την υπηρεσιακή εξέλιξη, την επιμόρφωση, εισαγωγική, δια βίου κ.λπ., την πρόβλεψη τρόπου πρόσληψης, τη σύσταση θέσεων συμβούλων ειδικοτήτων, την ίδια μεταχείριση του βοηθητικού προσωπικού με τους άλλους εκπαιδευτικούς.
Βεβαίως ήθελα να πω –θα το γνωρίζει η κυρία Υφυπουργός- ότι το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό διαφοροποιείται ως προς την υπηρεσιακή εξέλιξη, αφού δεν του δίνεται η δυνατότητα να είναι υποψήφιο για διευθυντικές θέσεις σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής που έχει και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι μία προφανής και καταφανής αδικία που δεν βοηθάει και δεν δίνει κίνητρα στο προσωπικό το οποίο τόσα έχει προσφέρει. Άλλωστε, θα έλεγα ότι το Υπουργείο θα πρέπει να μας πει με έναν πολύ συγκεκριμένο και ρητό τρόπο ότι εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο αυτός που διδάσκει και μόνο αυτός που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες, αλλά αφορά, όπως είπε και η κυρία Υφυπουργός, ένα χώρο όπου οι συγκεκριμένοι βοηθούν και το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και τη γνώμη που έχει το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που αυτό το ισότιμο μπορεί να γίνει πράξη –επαναλαμβάνω- και όσον αφορά τη διαδικασία της πρόσληψης και όσον αφορά την επιστημονική καθοδήγηση που δεν έχει, μέσω αρμόδιων σχολικών συμβούλων και όσον αφορά τη δυνατότητα της εισαγωγικής επιμόρφωσης, αλλά και της συμμετοχής στη συνέχεια που είναι μια εξαιρετική ανάγκη που έχουν όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί και αυτοί στερούνται και όσον αφορά το διαφορετικό ωράριο εργασίας στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και αυτό που είπατε για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις.
Θέλω να πω δηλαδή, ότι εάν δεν γίνει πράξη και αυτή τη φορά, θα έχουμε μία πλήρη διάψευση για το προσωπικό αυτό που επί είκοσι πέντε χρόνια ενώ έχει ειδικά προσόντα και προσφέρει ένα πελώριο έργο, αισθάνεται ότι παραγκωνίζεται. Ξέρω την ευαισθησία σας, κυρία Υπουργέ, αλλά θα πρέπει επιτέλους σ’ αυτό το νομοσχέδιο -ενδεχομένως να δούμε κάποια συμπληρωματικά στο άλλο που είπατε για την ειδική αγωγή- αλλά κυρίως το εκπαιδευτικό κομμάτι θα πρέπει να διασφαλιστεί μ’ έναν τρόπο που στο τέλος να βγαίνει αυτονόητα και αυτόματα το ισότιμο σε σχέση με τους άλλους εκπαιδευτικούς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούμε τον ερωτώντα Βουλευτή, τον κ. Κουράκη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για την απάντησή σας στις ερωτήσεις του ερωτώντος Βουλευτή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα έλεγα, κύριε συνάδελφε, ότι το νομοσχέδιο που θα έρθει με τη ρύθμιση μέρος της οποίας σας έδωσα σήμερα στην απάντησή μου, αποτελεί τον προθάλαμο μιας ολοκληρωτικής λύσης στην αντιμετώπιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως ενός σημαντικού πυλώνα του συνολικού μας εκπαιδευτικού ζητήματος.
Θέλω, λοιπόν, να δώσω δυο διαστάσεις. Τη μια σας την είπα ήδη: Υπάρχει μία ρύθμιση στην οποία επέρχεται ισοτιμία σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, τα βοηθήματα, τις αμοιβές παντός είδους. Σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία εμπίπτει και η δυνατότητα της επιμόρφωσης.
Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της εξέλιξης αυτών των στελεχών έχω να δώσω άλλη μία πληροφορία που αφορά το επικείμενο νομοσχέδιο και είναι λίγο διαφορετική από αυτήν που προτείνετε εσείς χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έρθει και η άλλη ρύθμιση να τη συζητήσουμε. Άμεσα όμως, κάνουμε το εξής, που χρόνια τώρα δεν νομίζω ότι το είχαμε καταφέρει: Στη διοικητική δομή της εκπαίδευσης συνολικά προσαρμόζουμε –δημιουργικά νομίζω και με πολύ πιο λειτουργικό τρόπο- αυτές τις ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για όλα τα σχολεία. Βεβαίως τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή προηγουμένως τα Κ.Δ.Α.Υ. λειτουργούν για όλα τα σχολεία, αλλά λειτουργούσαν με πολλά προβλήματα, με πολύ αποσπασματικό τρόπο και βεβαίως υπάρχουν και πολλοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικά σχολεία, έχουν πολύ χρόνο και ψυχή να δώσουν και πολλοί από αυτούς ατύπως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα σχολεία της γειτονιάς. Θα δείτε, λοιπόν, ότι βάζουμε τις υποστηρικτικές υπηρεσίες στην καρδιά της δομής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε περιφερειακό επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Αυτή η νέα ρύθμιση ακριβώς μας δίνει τη δυνατότητα και να έχουμε μια πιο ισορροπημένη κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού όλων αυτών των ειδικοτήτων, των ειδικών ειδικοτήτων που περιγράψατε, γιατί εκπαιδευτικοί εν τη ευρεία έννοια είναι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά από την άλλη να έχουμε και τη στήριξη που χρειάζεται στα ειδικά σχολεία. Φέτος, μια χρονιά πολύ δύσκολη, υπερδιπλασιάσαμε τις πιστώσεις για την ειδική αγωγή και για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και για το βοηθητικό, δεν θα μείνουμε όμως εκεί, γιατί δεν φτάνει το να ανοίξουν με καλύτερο τρόπο τα σχολεία. Τα προβλήματα που συζητούμε με αφορμή την ερώτησή σας είναι ουσιαστικά προβλήματα.
Κλείνω συμπεραίνοντας τρία πράγματα. Πρώτον, ότι θα έρθει άμεσα η ρύθμιση για τα θέματα αμοιβών και επιδομάτων. Σ’ αυτήν την ίδια νομοθετική πρωτοβουλία θα υπάρχει και η νέα δομή, στην οποία εντάσσονται οι υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπαίδευση στο σύνολό της και εκεί εντάσσονται κατηγορίες όπως αυτές που αναφέρατε και αναφέραμε. Τέλος, το θέμα των διευθυντικών θέσεων σχολικών συμβούλων συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να το δούμε άμεσα. Έχω συζητήσει και εγώ με τα σωματεία και τους συλλόγους των εκπαιδευτικών αυτών και θα είμαστε σε επόμενη νομοθετική πρωτοβουλία πιο έτοιμοι γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε σε αυτό το νομοσχέδιο να απαντήσουμε και σε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι κάτι το οποίο δεν θα αργήσει.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.