Βουλή - Ερωτήσεις

Λειτουργία Βάσης Δεδομένων Ειδικής Αγωγής

03/04/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δημιουργήσει, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Βάση Δεδομένων Ειδικής Αγωγής η οποία παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της διδακτικής πράξης. Γίνεται μάλιστα παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων www.dea.gr Η διεύθυνση αυτή όμως όχι μόνο δεν έχει το σχετικό περιεχόμενο, αλλά δεν ανήκει καν στο ΥΠΕΠΘ αλλά στο Δήμο Ερεσσού-Αντίσσης! Ερωτάται ο κ. υπουργός 1.Πότε αποφασίστηκε η λειτουργία του προγράμματος ; Από πού χρηματοδοτείται και με ποιο ποσό; 2.Ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή του; 3.Πότε έπρεπε να έχει παραδοθεί προς χρήση η βάση δεδομένων; Για ποιο λόγο έχει υπάρξει αυτή η καθυστέρηση; Πότε προβλέπεται να παραδοθεί το έργο;