Βουλή - Ερωτήσεις

Παράνομες μεθοδεύσεις για το διορισμό Διευθυντή στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

26/01/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 5151/26.01.2010

 
Παράνομες μεθοδεύσεις για το διορισμό Διευθυντή στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).
 
Στις 11 Νοεμβρίου του 2005, εξελέγη ο Διευθυντής στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) από 11μελή επιτροπή, όπως από το νόμο προβλέπεται. Μετά από προσφυγή συνυποψήφιας για τη θέση αυτή στο Διοικητικό Εφετείο Aθηνών (ΔΕΑ), ο διορισμός του ακυρώθηκε (απόφαση ΔΕΑ 955/2008), καθώς αποδείχτηκε ότι είχε παράνομα εκλεγεί και επομένως καταλάβει τη θέση αυτή. Κι αυτό γιατί ο τότε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είχε αντικαταστήσει παράνομα ένα μέλος της 11μελούς επιτροπής κριτών με την ψήφο του οποίου και εξελέγη o Διευθυντής.
 
Μετά την ακύρωση της πρώτης εκλογής από το ΔΕΑ, το οποίο διέτασσε επίσης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να προβεί στις νόμιμες ενέργειες, ο επόμενος Γεν. Γραμματέας με την 3078/20-2-2009 απόφασή του προέβη σε ανασυγκρότηση της επιτροπής κριτών, επίσης παράνομη, καθώς σε αυτήν όλα τα τακτικά μέλη (5 στον αριθμό), τα οποία στην προηγούμενη εκλογή είχαν ψηφίσει υπέρ συνυποψηφίου του παράνομα εκλεγμένου Διευθυντή, ορίστηκαν ως αναπληρωματικά. Παρ’ όλα τα καταγγελτικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των ερευνητών του ΕΑΑ, τις επιστολές και των δύο Συλλόγων του ΕΑΑ (ερευνητών και εργαζομένων) προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζιδάκη, τον τότε Γραμματέα της ΓΓΕΤ, τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, κ.α., τις καταθέσεις ασφαλιστικών μέτρων και εκ νέου προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο από τους δύο συνυποψηφίους για τη θέση αυτή, η παράνομη επιτροπή συνεδρίασε και εξέλεξε και πάλι για τη θέση του Διευθυντή του ΙΔΕΤ τον ίδιο. Ο διορισμός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 (ΦΕΚ 394/4-9-2009), ενώ δύο μόλις μέρες πριν τις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου ορκίστηκε επίσημα. Στο δε ΦΕΚ του διορισμού αναφέρεται το διάστημα της πενταετούς θητείας,  παρ’ όλο που έχει ήδη εκτίσει τα τρία χρόνια.
 
Δεδομένου ότι:
1)το ΙΔΕΤ είναι το μόνο Ινστιτούτο που δεν εκπροσωπείται στο ΔΣ του ΕΑΑ, διότι δεν υπήρχε ο χρόνος λόγω των εκλογών για το διορισμό του Διευθυντή στο Δ.Σ από την προηγούμενη διοίκηση της ΓΓΕΤ.
2)Ο διορισμός του με πενταετή θητεία ελέγχεται ως μη σύννομος,
3)Η κατ’ εξακολούθηση παράνομη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών κριτών και η εμπλοκή του  ΙΔΕΤ στη δίνη των δικαστικών προσφυγών (τουλάχιστον 7 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών από συνυποψήφιους για τη θέση του Διευθυντή)
4)Οι μετέπειτα ενέργειες του Διευθυντή, όπως αποκλεισμοί υποψηφίων ερευνητών από πρόσληψη ή προαγωγή, έχουν εμπλέξει το ΙΔΕΤ σε προσφυγές .
 
Ερωτάται η κ.Υπουργός:
1)      Σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με τη για δεύτερη φορά παράνομη εκλογή του Διευθυντή του ΙΔΕΤ και τον καταλογισμό ευθυνών σε παρανομούντες εν γνώσει τους Δημόσιους Λειτουργούς
2)      Σε ποιές ενέργειες θα προβεί, ώστε να πρυτανεύσουν η νομιμότητα, η αξιοκρατία και η χρηστή διοίκηση ώστε να επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία στο ΙΔΕΤ
3)      Πως θα αποφευχθούν παρόμοιες μεθοδεύσεις στο μέλλον.
 
 
Ο ερωτών βουλευτής
 

Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: