Θέσεις και Δράσεις ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Η συμβολή του ΣΥΝ στο Πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

24/07/2009

 Το παρακάτω κείμενο είναι η συμβολή του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβολή αναλυτική, εκτενής και -κατά το δυνατόν- συνεκτική, που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας που άρχισε εδώ και καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση της προγραμματικής μας πρότασης.

http://www.syn.gr/programma/programma.htm