Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων

Στελέχωση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων στην Καλαμάτα

09/11/2009
Προς: 
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης :810/9.11.2009

Απάντηση: 

Κωφεύουν επιδεικτικώς για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων

Ημερομηνία: 
13/10/2008

Δελτία Τύπου
Κωφεύουν επιδεικτικώς για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων

Με ερώτησή του (αρ.πρ.4844/12-09-08 ) ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης έθεσε το πρόβλημα της υπολειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

Αποδυναμωμένος παραμένει ο θεσμός των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

12/09/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

 

Αποδυναμωμένος παραμένει ο θεσμός των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

 

Syndicate content