ΟΑΕΔ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εξακολουθεί να απασχολεί αποφοίτους φυσικής αγωγής με συμβάσεις εργασίας τις οποίες τα δικαστήρια έκριναν παράνομες.

27/04/2009
Προς: 
Υπουργούς Πολιτισμού, Εσωτερικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για όλους», («ΑΜΕΑ», «Ψυχική Υγεία», «Απεξάρτηση», «Αποκατάσταση κινητικών προβλημάτων»), καθώς επίσης και στα προγράμματα του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προσλαμβάνει πτυχιούχους φυσικής αγωγής. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου για διάστημα 8 μηνών και απασχολούνται με ωράριο όχι περισσότερο των 30 ωρών το μήνα και με ωριαία αποζημίωση από 7,04 έως 7,92€, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Syndicate content