Σπουδαστές

Πυρόπληκτοι σπουδαστές ΙΕΚ

17/10/2007
Προς: 
Υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Πυρόπληκτοι σπουδαστές ΙΕΚ

Αποκλεισμός από την διαδικασία των μετεγγραφών για τους σπουδαστές ΤΕΙ που έχουν αποφοιτήσει από ΤΕΕ και Νυχτερινά Λύκεια. Η απαράδεκτη διάκριση οδηγεί εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας πολλούς σπουδαστές.

15/11/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Οι μετεγγραφές σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού επιτρέπονταν χωρίς ποσοτικό περιορισμό για μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας, ορφανούς φοιτητές, διακριθέντες στον αθλητισμό, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες και με ποσοτικό περιορισμό για οικονομικούς και λόγους υγείας γονέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004.

Syndicate content