Λύκειο

Τάσος Κουράκης: Πολύπλευρα δυσμενείς οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολείων. Το νέο Λύκειο παραμένει προθάλαμος των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ενισχύει την παραπαιδεία.

Ημερομηνία: 
31/03/2011

Τάσος Κουράκης:  Πολύπλευρα δυσμενείς οι επιπτώσεις των συγχωνεύσεων και καταργήσεων των σχολείων. Το νέο Λύκειο παραμένει προθάλαμος των ΑΕΙ, ΤΕΙ και ενισχύει την παραπαιδεία.
 

Έκπτωση του μοναδικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο ν. Καρδίτσας σε λυκειακές τάξεις

17/06/2010
Προς: 
την Υπουργό -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:11785/17-6-2010
 
 
Έκπτωση του μοναδικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου στο ν. Καρδίτσας σε λυκειακές τάξεις
 

Απάντηση: 

Syndicate content