Σέρρες

Εργασιακός μεσαίωνας στα περιφερειακά Κέντρα Υγείας

18/03/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:7696/18.3.2010

 

Εργασιακός μεσαίωνας στα περιφερειακά Κέντρα Υγείας.

Εργασιακός μεσαίωνας στα περιφερειακά Κέντρα Υγείας

23/12/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Syndicate content