Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τριτοκοσμικές εικόνες στο 1ο ΕΠΑΛ Κορίνθου

15/12/2009
Προς: 
την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Στην εξαγγελία του Υπουργείου έμεινε η δωρεάν παροχή ξενόγλωσσων βιβλίων και στο Λύκειο.

03/11/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης & Θρησκευμάτων

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 582/3.11.2009

Απάντηση: 

Χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

26/10/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό: •Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 257/26.10.2009

Απάντηση: 

«Δίωξη βαθμολογητριών»

19/10/2009
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Πρωτοφανώς εσπευσμένη η εκτέλεση απόφασης πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, που επιφέρει ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη βλάβη στις διωκόμενες εκπαιδευτικούς

01/08/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Πρωτοφανώς εσπευσμένη η εκτέλεση απόφασης πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου, που επιφέρει ανεπανόρθωτη και μη αναστρέψιμη βλάβη στις διωκόμενες εκπαιδευτικούς

 

Απάντηση: 

Συνεχίζεται και φέτος η ταλαιπωρία όσων επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

29/05/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συνεχίζεται και φέτος η ταλαιπωρία όσων επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί

Συγγραφή διδακτικού πακέτου για το μάθημα της Ιστορία της Έκτης (ΣΤ΄) τάξης του Δημοτικού

13/12/2007
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συγγραφή διδακτικού πακέτου για το μάθημα της Ιστορία της Έκτης (ΣΤ΄) τάξης του Δημοτικού

Πρόσφατα η κυβέρνηση διέπραξε ένα σοβαρό θεσμικό και πολιτικό ολίσθημα αποσύροντας το μόνο εγκεκριμένο μέσα από νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και αποκλείοντας τους εκπαιδευτικούς από την αξιολόγησή  του.

Στις πανελλήνιες οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα που δεν διδάσκονται στο δημόσιο σχολείο

23/07/2009
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ2/63447/05 (ΦΕΚ Β΄ 921) στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου δεν προβλέπεται η διδασκαλία ειδικών μαθημάτων, στα οποία όμως οι μαθητές εξετάζονται για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Το παράδοξο αυτό ενισχύεται και με τη με αρ. πρωτ Γ2/4521/01 (ΦΕΚ Β΄1168)Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής.

Syndicate content