Τα Παρεκκλίνοντα

                                                                                                      "Τα παρεκκλίνοντα"
                                                                                                      Παρατηρητής (2002) ISBN 960-374-179-5
   

Στους παρεκκλίνοντες

                                       Ενώ κινούμαστε ανέτως στις λεωφόρους του αυτονόητου
                                       αδυνατούμε να παρεκκλίνουμε έστω και ένα χιλιοστό
                                       στα κράσπεδα της "άλλης" ζωής,
                                       στα στενά σοκάκια μιας αγεωμέτρητης πολιτείας