Μετεγγραφές

Αποκλεισμός μαθητών από σχολικούς αγώνες

07/12/2009
Προς: 
κ.κ. Υπουργούς: •Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων •Πολιτισμού και Τουρισμού

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2094/ 7.12.2009

Απάντηση: 

Αποκλεισμός από την διαδικασία των μετεγγραφών για τους σπουδαστές ΤΕΙ που έχουν αποφοιτήσει από ΤΕΕ και Νυχτερινά Λύκεια. Η απαράδεκτη διάκριση οδηγεί εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας πολλούς σπουδαστές.

15/11/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Οι μετεγγραφές σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού επιτρέπονταν χωρίς ποσοτικό περιορισμό για μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας, ορφανούς φοιτητές, διακριθέντες στον αθλητισμό, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες και με ποσοτικό περιορισμό για οικονομικούς και λόγους υγείας γονέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004.

Καμία πρόβλεψη στις μετεγγραφές φοιτητών για τα αδέλφια ατόμων με ειδικές ανάγκες

18/10/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού επιτρέπονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό για μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας, ορφανούς φοιτητές, διακριθέντες στον αθλητισμό, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες και με ποσοτικό περιορισμό για οικονομικούς και λόγους υγείας γονέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν.3404/2005 και τις αριθμ. Φ.5/122975/Β3/2004 (Β΄ 1687) και Φ.5/127421/Β3/04(Β΄1702) υπουργικές αποφάσεις.

Syndicate content